2021-07-18
Piniata, czyli urodziny w meksykańskim stylu

Dzieci w większości krajów nie wyobrażają sobie urodzin bez tortu, świeczek, prezentów czy balonów. Są jednak miejsca gdzie z przyjęciem urodzinowym związane są zupełnie inne tradycje. Tak jest na przykład w krajach latynoamerykańskich. Tam żadne przyjęcie nie może obejść się bez piniaty.

2021-02-01
Kilka słów o Walentynkach – jak przygotować imprezę z okazji Walentynek

Walentynki są znanym na całym świecie świętem zakochanych. Choć jego geneza w wielu religiach świata uznawana jest za nieprawomocną, to jednak nie da się ukryć, że wiele osób przywiązuje do tego dnia wielką wagę – i to w najróżniejszych krajach. W tym szczególnym dniu wszyscy posiadający (lub chcący posiadać drugą połówkę) zobowiązani są do wyznawania swoich uczuć w najróżniejszej formie, przy czym preferowane są te najbardziej romantyczne i ekspresyjne.

Czytaj dalej
2020-12-14
Jak udekorować świąteczny stół?

Już niedługo wyczekiwany przez wszystkich moment, czyli Wigilia. Wtedy to całe rodziny zasiadają razem przy stole, by w blasku choinki i przy dźwiękach najpiękniejszych kolęd cieszyć się z narodzenia Pana Jezusa. Stół jest w tym czasie najważniejszym miejscem w każdym domu, dlatego warto już dziś pomyśleć o jego odpowiedniej dekoracji.

Regulamin

 

Obowiązuje od 2011.03.01

INFORMACJE OGÓLNE

Sklep internetowy Partykiosk.pl działający pod adresem www.partykiosk.pl, prowadzony jest przez Partykiosk Jacek Dariusz Łachut, z siedzibą w Bydgoszczy przy ulicy Mińskiej 77,  wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod numerem 112773, nr REGON 09305737, nr NIP 554-115-42-43

1.    Sklep Internetowy prowadzi sprzedaż produktów za pośrednictwem sieci Internet.Informacje na temat towarów sklep zamieszcza na stronie www.partykiosk.pl

2.    Korzystanie z serwisu/sklepu Partykiosk.pl oznacza akceptację niniejszego regulaminu.

 

ZAMÓWIENIA

 

3.    Zamówienia od klientów są przyjmowane przez strony internetowe www.partykiosk.pl

4.    Klient składając zamówienie zawiera umowę sprzedaży zamawianych towarów ze sklepem.

5.    W zamówieniu Klient dokonuje :

a.    Wyboru zamawianych towarów.

b.    Oznaczenia sposobu dostawy i adresu na jaki ma być wystawiona faktura ( mogą to być różne adresy ),

c.    Wyboru sposobu płatności.

5.    Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, przez cały rok. Zamówienia złożone w dni powszednie po godzinie 13:00, w soboty oraz w niedziele i święta, rozpatrywane są w najbliższym dniu roboczym.

6.    Po złożeniu zamówienia klient otrzymuje na podane konto e-mail automatycznie generowany przez sklep list elektroniczny ze szczegółami zamówienia.

7.    Sprzedający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji zamówienia, w przypadku, gdy podane przez Kupującego dane w formularzu zakupu są niepełne, błędne lub wzbudzają wątpliwości co do ich prawdziwości.

        8.     Przyjęcie do realizacji zamówienia rozpoczyna się:

  • w przypadku zamówień płatnych za pobraniem - w chwili otrzymania zamówienia

  • w przypadku zamówień płatnych przelewem - w chwili wpływu należności na konto firmy Partykiosk.

 9.    Do każdego zamówionego produktu dołączany jest dokument sprzedaży.

        10.   Od chwili złożenia zamówienia do chwili wystawienia faktury, klient ma prawo anulowania zamówienia lub zmiany danych zamówienia.

11.   Zmiany mogą dotyczyć: rezygnacji z całości zamówienia bądź jego części, a także zmiany w adresie dostawy zamówienia pocztą lub za pośrednictwem kuriera, bądź też zmiany danych na fakturze. W przypadku rezygnacji z zamówienia, jeżeli zapłata za towar została dokonana z góry, zwrot należności nastąpi w terminie 14 (czternaście) dni roboczych od dnia otrzymania rezygnacji klienta, na konto klienta, z którego płatność została dokonana. Jeżeli klient nie posiada własnego konta bankowego należność zostanie zwrócona przekazem pocztowym na adres przez niego wskazany.

        12.    Anulowanie lub zmiany zamówienia należy zgłosić poprzez formularz kontaktowy lub  telefonicznie pod numerem telefonu +48 795 161 407

13.  Od chwili wysłania towaru klient nie może anulować lub zmienić zamówienia.

CENY TOWARÓW

1. Wszystkie ceny podane w serwisie są wyrażone w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Podane ceny nie obejmują kosztów przesyłki.

2. Ceną wiążącą i ostateczną jest cena produktu podana na stronie sklepu internetowego w chwili składania zamówienia przez Klienta.

3. Sklep internetowy zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach towarów znajdujących się w ofercie oraz przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Uprawnienie, o którym mowa w zdaniu poprzednim nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży i będą one realizowane na zasadach dotychczasowych.

DOSTAWY :

 

     1. Zamówione towary są dostarczane do klienta za pośrednictwem firmy kurierskiej na terenie Polski.

     2. W sklepie przy każdym towarze podany jest czas realizacji zamówienia. Jest to czas, który upływa od złożenia zamówienia do chwili wysłania   paczki ze sklepu, w przypadku gdy klient wybrał opcję płatności przy odbiorze, przy czym uwzględniane są tylko dni robocze. Jeśli klient wybrał płatność kartą lub przelewem, przesyłka zostanie wysłana po          zaksięgowaniu płatności na koncie Sprzedawcy.

     3. Jeśli została wybrana opcja płatności przy odbiorze, zamówienia dokonane do godziny 13:00 wysyłane są w ten sam dzień, o ile zamówiony towar znajduje się w magazynie. W wyjątkowych sytuacjach przesyłka jest nadawana w następnym dniu roboczym.Jeśli wybrana została opcja płatności przelewem,zamówienie zostanie zrealizowane niezwłocznie po zaksięgowaniu wpłaty.

    4. Termin otrzymania przesyłki = czas realizacji + czas dostawy.

    5.Sklep nie prowadzi sprzedaży na miejscu.

    6.Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie w dostawie spowodowane błędnym lub niedokładnym adresem podanym przez klienta.

     REKLAMACJE I ZWOTY

     1.Klient ma prawo odstąpić od umowy w ciągu 10 dni od otrzymania towaru bez podania przyczyn (zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 (Dz. U. z 2000 r. Nr 22 poz. 271 z późn. zmianami). Zwracany towar musi być nienaruszony, nieuszkodzony, czysty oraz kompletny (wraz z opakowaniem). Do zwracanego towaru należy dołączyć dowód zakupu.

     2.  Przy zwrocie Klient ma obowiązek podać swój numer konta, na który ma zostać dokonany zwrot pieniędzy (w przypadku zwrotu pieniędzy na konto nienależące do klienta należy podać dane właściciela rachunku).

     3.   Zwrotowi podlega jedynie kwota zakupionego towaru. Wysyłka odbywa się na koszt klienta. Sklep partykiosk.pl nie przyjmuje przesyłek za pobraniem.

     4.  Partykiosk zobowiązuje się do zwrotu wartości towaru w ciągu 5 dni roboczych od momentu otrzymania przesyłki z reklamowanym towarem. Pieniądze zostaną zwrócone przelewem na konto wskazane przez Klienta. Koszty dostawy oraz odesłania towaru nie podlegają zwrotowi.

      5.   Klient ma prawo zgłosić reklamację. Reklamacje zgłasza się w panelu Klienta w dziale reklamacje, dostępnego po zalogowaniu się na stronie partykiosk.pl.

      6.   Reklamacja towaru może dotyczyć wady fabrycznej towaru.

     7.   Klient podczas zgłaszania usterki powinien jak najdokładniej opisać ją w formularzu dostępnym w panelu Klienta, podać datę zakupu oraz nazwę produktu w celu jego identyfikacji.

     8.   Reklamowany towar należy wysłać na adres firmy PARTYKIOSK. Do odsyłanego towaru należy dołączyć dowód zakupu.

     9.  Obsługa sklepu partykiosk.pl w ciągu 2 dni roboczych rozpatrzy nadesłaną reklamację i poinformuje Klienta o jej wyniku drogą elektroniczną.

    10. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji partykiosk.pl zaoferuje Klientowi jedno z następujących rozwiązań:

- towar uszkodzony zostanie naprawiony lub wymieniony na inny wolny od wad i uszkodzeń lub

- zwrot poniesionych kosztów na zakup produktów na wskazane konto bankowe (bez kosztów przesyłki) lub

- zaproponuje w zamian inne, atrakcyjne towary do wyboru

     11. Wszelkie zwroty i przesyłki wysyłane na koszt firmy PARTYKIOSK  nie będą przyjmowane, chyba że nastąpiły wcześniej inne ustalenia potwierdzone w formie pisemnej. 

     12. Wszelkie płatności następują poprzez zapłatę sumy nominalnej wyrażonej w złotych polskich.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

      1. Artykuły, informacje i zdjęcia publikowane na stronach sklepu mogą zawierać treści obrażające czyjeś uczucia religijne, etyczne bądź estetyczne. Treści te mają charakter wyłącznie rozrywkowy i nie przedstawiają faktycznych poglądów właściciela strony. Użytkownik przegląda zasoby niniejszego serwisu wyłącznie na własną odpowiedzialność. Klikając na dane zdjęcie lub artykuł poprzedzony ostrzeżeniem o treściach mogących obrazić uczucia etyczne lub estetyczne, użytkownik potwierdza, że akceptuje warunki korzystania ze sklepu.

       2. Rejestrując się w sklepie internetowym Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych związanych z realizacją zamówień dokonywanych w sklepie internetowym.  Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia zrealizowanie zamówienia klienta przez sklep internetowy. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.

Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich. Zgodne z ww. ustawą, Klienci Sklepu internetowego mają prawo do wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz żądania usunięcia.

       3. Zbieranie danych odbywa się na zasadzie pełnej dobrowolności.

      4. Sklep internetowy zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany niniejszych Warunków i Zasad sprzedaży obowiązują od daty opublikowania ich na stronie http://www.partykiosk.pl. Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia niniejszego regulaminu będą realizowane na podstawie dotychczasowych zasad.

      5. Złożenie zamówienia jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu.

 

W razie wątpliwości i pytań prosimy o kontakt:

poprzez: formularz kontaktowy

pixel